Tiểu sử Trần Đại Quang: Bộ trưởng Bộ Công an Ủy viên Bộ Chính trị

by Tư xe đò

[Chuyên mục tiểu sử Lãnh đạo] Để trả lời cho câu hỏi ông Trần Đại Quang là ai? là người như thế nào ? Mời các bạn theo dõi những luồng thông tin đúng sự thật về tiểu sử/lý lịch và quá trình hoạt động của Bộ trưởng Bộ Công an – Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đại Quang…

tran dai quang

Họ và tên: Trần Đại Quang

Sinh ngày: 12/10/1956.

Quê quán: Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Dân tộc: Kinh.

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/7/1980.

Trình độ học vấn: Phó giáo sư-Tiến sỹ Luật.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

Tóm tắt quá trình công tác

– Tháng 7/1972: Tham gia cách mạng.
– Trước năm 2006: Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.
– Tháng 4/2006: Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.
– Tháng 4/2006: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương

Đảng nhiệm kỳ 2006-2010.
– Tháng 4/2007: Được thăng hàm Trung tướng.
– Tháng 1/2011: Trung tướng Trần Đại Quang được Bầu vào Bộ Chính trị.
– Tháng 8/2011: Trung tướng Trần Đại Quang được Chủ Tịch nước ký  Quyết định số 1240/QĐ-CTN bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công An.
– Ngày 03/08/2011: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Quyết định số 1240/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.
– Chiều 5/12/2011, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã công bố thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Bộ trưởng Trần Đại Quang.

– >Thượng tướng Trần Đại Quang làm Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí CAND

Advertisements