Thượng tướng Trần Đại Quang: Xây dựng cơ chế đặc thù thu hút đầu tư vào Tây Nguyên

by Tư xe đò

Thượng tướng Trần Đại Quang đã khẳng định việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư cho Tây Nguyên là vấn đề quan trọng

Ngày 1/3, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị triển khai công tác năm 2012 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề được làm rõ như: việc rà soát, đánh giá lại quy hoạch phát triển công trình thủy điện gắn với sử dụng đất đai, tài nguyên, giữ gìn môi trường sinh thái; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, đặc thù để thu hút đầu tư cho Tây Nguyên. Quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề cho các tỉnh Tây Nguyên, bồi dưỡng, chuẩn hoá cán bộ cơ sở, quy hoạch, đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số…

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư cho Tây Nguyên là vấn đề quan trọng, cần có các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên

Theo CAND – Thượng tướng Trần Đại Quang: Xây dựng cơ chế đặc thù thu hút đầu tư vào Tây Nguyên

Advertisements