Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Ðại sứ mới được bổ nhiệm

by Tư xe đò

Chiều 23-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thân mật tiếp các Ðại sứ và Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao tại nước ngoài mới được bổ nhiệm, nhiệm kỳ 2012-2015, trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi các cán bộ ngoại giao không ngừng nỗ lực, phấn đấu phục vụ lợi ích của dân tộc, đất nước. Thủ tướng mong muốn, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nắm vững đường lối quan điểm của Ðảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước cả về đối nội và đối ngoại và với tư cách là sứ giả của Việt Nam tại nước ngoài, các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hãy làm tất cả những gì có thể để mang lại lợi ích cho đất nước, cho dân tộc.

Thủ tướng đề nghị các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của đất nước, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ đường lối đối ngoại chính đáng của nước ta vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển, tạo sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Thủ tướng lưu ý các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần hết sức quan tâm tới hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, như mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hoạt động giao thương, đầu tư giữa Việt Nam với các nước, tranh thủ thêm nguồn vốn ODA, thúc đẩy du lịch, tăng cường hoạt động hợp tác về giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới… Cùng với đó, các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần quan tâm hơn nữa công tác cộng đồng, công tác bảo hộ kiều dân, người lao động Việt Nam ở nước ngoài; tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề độc lập, chủ quyền của đất nước…; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng tổ chức Ðảng, cơ quan trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, xứng đáng với niềm tin cậy và sự mong đợi của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ðại sứ Việt Nam tại Lào mới được bổ nhiệm hứa, các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ luôn nỗ lực hết mình, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối chính sách đối ngoại của đất nước; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Advertisements