Cục Công tác Chính trị – Bộ Công an kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

by Tư xe đò

Sáng 8-5, tại Hà Nội, Cục Công tác Chính trị thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Quân công hạng nhì.

Thượng tướng Trần Ðại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự lễ.

45 năm qua, với vai trò tham mưu trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, Cục đã đề xuất với Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an và Tổng cục Xây dựng lực lượng ban hành nhiều chủ trương quan trọng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Ðại Quang đề nghị, Cục Công tác Chính trị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Ðảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI); Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”… trong toàn lực lượng.

Advertisements