TT Nguyễn Tấn Dũng: Hội Luật gia Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống

by Tư xe đò

Thủ tướng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, không chỉ tăng cường sự hiểu biết mà còn bày tỏ quan điểm, đấu tranh bảo vệ đường lối chính sách, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Chiều 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về kết quả thực hiện các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội theo Chỉ thị 06 ngày 9/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

57 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hội Luật gia Việt Nam có tới 46.000 hội viên; 63 Hội luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên 1.000 hội, chi hội luật gia cấp huyện, xã, phường, thị trấn và Chị hội trực thuộc Trung ương Hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh. – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

11 năm thực hiện các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động theo Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Luật gia Việt Nam đã tích cực thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp; đóng góp ý kiến xây dựng 118 dự án luật, pháp lệnh, nghị định, Hội luật gia các tỉnh cũng tham gia xây dựng trên 38.000 văn bản quy phạm pháp luật.

Các cấp hội luật gia đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật cho trên 31 triệu lượt người; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý gần 2,5 triệu vụ việc. Hội Luật gia Việt Nam còn phối hợp với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao truyền thống tốt đẹp, bước tiến tích cực và kết quả hoạt động mà Hội Luật gia Việt Nam đạt được trong thời gian qua, nhất là trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Thủ tướng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam trên cơ sở Chương trình xây dựng luật pháp lệnh mà Quốc hội đã thông qua, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp xây dựng kế hoạch tham gia nhiều hơn, tích cực hơn công tác xây dựng luật, pháp lệnh, nghị định và thông tư, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính sách, pháp luật.

Hội Luật gia các cấp, nhất là ở cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, tích cực tham gia hòa giải, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam xem xét tính hợp pháp của từng hồ sơ giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài để sớm xử lý dứt điểm đúng pháp luật, đảm bảo công bằng, thấu tình đạt lý.

Bộ Tư pháp phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tăng cường công tác đào tạo luật sư, trọng tài thương mại…

Thủ tướng mong muốn Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, nhất là liên quan đến đất đai, quản lý xây dựng…

Thủ tướng cũng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế, không chỉ tăng cường sự hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm… mà còn bày tỏ quan điểm, đấu tranh bảo vệ đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam….

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan đã định hướng giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của Hội Luật gia Việt Nam.

Advertisements